SAM-LOGOMentorski program Srpske asocijacije menadžera – MenProSAM, je ekskluzivni program u okviru asocijacije za profesionalni razvoj menadžera. Program podržava  razvoj članova na profesionalnom i ličnom planu uz podršku uspešnih lidera i eksperata,  članova SAM asocijacije.

Program će trajati punih godinu dana i formirana su 23 mentorska para. Na naše veliko zadovoljstvo, Mirjana Gomilanović je jedan od mentora u programu.

Svim parovima želimo uspešan rad!