ba

Poslednje predavanje u okviru prolećnog sesmetra Business Academy – LINK Group je bilo na temu koučinga.

Mirjana Gomilanović je zainteresovanim i aktivnim slušaocima, pretežno HR smera, u toku tročasovnog predavanja približila profesiju koučing, primerima iz svakodnevne prakse dičćaral izazove i lepotu profesije i dala smernice u ličnom onaživanju za vođenje komunikacija baziranih na koučingu.

Akcenat je stavljen na profesionalizaciju koučinga i važnost adekvatnih edukacija.