Vaša ideja je oživela!

Dvodnevna obuka „Upravljanje projektima” će vam pomoći da pronađete efikasnija i mudrija rešenja za ostvarenje postavljenih projektnih ciljeva u skladu sa zadatim vremenskim rokovima i u okviru definisanog budžeta.

Kome je trening namenjen ?

Obuka je namenjena svima koji se trenutno nalaze u procesu realizacije projekta, ali i onima koji tek planiraju da pokrenu ili realizuju neku projektnu ideju. Bilo da ste projektni menadžer, član projektnog tima, menadžer ili budući rukovodilac, ovo je idealna obuka za vas.

Koje teme obrađuje trening?

 • Karakteristike projekata i upravljanja projektima (razlika, razlozi i „lekcije” između uspešnih i neuspešnih projekata, osnovne faze u upravljanju projektima)
 • Prepoznavanje, analiza i uloga zainteresovanih strana u projektima
 • Pokretanje projektnih ideja, njihova prioritizacija i selekcija
 • Pravilno postavljanje i određivanje ciljeva projekata
 • Definisanje SOW-a (statement of work – izjava o radu)
 • Prepoznavanje i analiza rizika i ograničenja
 • Kreiranje detaljnog plana projekta
 • Značaj timskog rada i kreiranja komunikacijskog plana realizacije projekata
 • Budžetiranje projekata
 • Procena uspešnosti projekata
 • Principi, alati i tehnike kontrole projekata
 • Neophodni zadaci i metode u okviru završetka projekta

Šta dobijate ovim treningom?

 • jasniji uvid u cilj koji treba da ostvarite projektom
 • logičku strukturu i korake za uspešno sprovođenje projekata
 • pregled mogućih projektnih ideja koje mogu značajno unaprediti vaše poslovanje
 • metodologiju i alate za najefikasniji način izbora projektnih ideja u zavisnosti od raspoloživih resursa (ljudi, vreme, budžet, oprema i slično)
 • Obuka se realizuje u dva dana, kroz kombinaciju interaktivnog predavanja i brojnih grupnih i pojedinačnih vežbi (studija slučaja, igara uloga, simulacija…) – 16 sati rada. živih resursa (ljudi, vreme, budžet, oprema i slično)
 • konkretne tehnike za analizu potencijalnih rizika u sprovođenju projekata
 • predlog jednostavnog plana svih zadataka koje članovi projektnog rima treba da sprovedu tokom projekta
 • praktične savete za kontrolu i praćenje toka projekta
 • mogućnost da svoje trenutne projekte učinite znatno efikasnijim i produktivnijim.

 

Kako radimo?

Obuka se realizuje u dva dana, kroz kombinaciju interaktivnog predavanja i brojnih grupnih i pojedinačnih vežbi (studija slučaja, igara uloga, simulacija…) – 16 sati rada.