Krupnim koracima ka cilju

Program je dizajniran tako da kombinuje metode proverene u praksi sa novim saznanjima i idejama iz širokog spektra trenutnog strateškog razmišljanja.

 

Kome je trening namenjen ?

Program je namenjen top menadžerima i liderima, kao i drugim senior menadžerima koji su ukjučeni u planiranje i sprovođenje srategije kompanije.

 

Koje teme obrađuje trening?

Kroz program, polaznici dobijaju priliku da:

 • Saznaju ključne analitičke i konceptualne pristupe da prošire razumevanje tržišta
 • Usklade svoju organizaciju sa strateškim planovima i potrebama tržišta i time generišu ideje koje se mogu primeniti na organizaciju
 • Integrišu potrebe tržišta u strateško planiranje
 • Prepoznaju kako dešavanja na tržištu, akcije konkurenata i promene unutar kompanije utiču na ostvarenje ciljeva i sprovođenje strategije
 • Odrede najbolji pristup za efikasno strateško planiranje u kompaniji

 

Šta dobijate ovim treningom?

 • Svrha i značaj strateškog planiranja
 • Ko šta radi u procesu („Planning information flow“ i „departmental“ planiranje)
 • Model strateških promena i model četiri faze promena
 • Prilagođavanje procesa potrebama i okolnostima u kompaniji i okruženju (tri pristupa planiranju: fokus na problem, preduzetničko i holističko)
 • Prikupljanje i analiza informacija (situaciona analiza i importance/performance matrica)
 • Formulisanje i građenje strategije (prioritizacija i definisanje strateških i specifičnih ciljeva)
 • Usklađivanje strategije sa kompanijskim vrednostima i vizijom
 • Plan B i analiza rizika
 • Izrada detaljnog akcionog plana
 • Reperi ostvarenja plana
 • Upravljanje ljudima u procesu implementacije (motivacija i komunikacija)
 • Monitoring i revizija

 

Kako radimo?

Program je se realizuje u vidu dvodnevne radionice za grupu od osam do dvanaest učesnika

Tokom programa svaki polaznik se, usvajajući veštinu, priprema za važnu ulogu u procesu strateškog planiranja, radeći na konkretnim slučajevima iz prakse. Program se realizuje kroz niz praktičnih vežbi, simulacija i coachinga od strane trenera.

 

Prijavite se za ovaj trening

Za program se možete  prijaviti  putem e-maila office@one2grow.net ili na broj telefona: 011/2120430.