Aktivirajte potencijale svakog zaposlenog, pokrenite dobru energiju

Pažljivo ste odabrali svoj tim, eksperte u oblasti poslovanja vaše kompanije. Ostalo je još samo da uskladite ljude, timove i procese kako biste imali najbolje rezultate. Spremni?

Sistemske i timske koučing konstelacije imaju širok spektar primene – od usklađivanja ljudi u okviru tima, usklađivanja odnosa i radne energije između timova, menadžmenta, preko procesa rada, ciljeva, vrednosti kompanije, kao i novina i promena u okviru nje.

Postavljanje konstelacije omogućava jasan uvid u trenutno stanje (bez obzira koja je tema u pitanju), kao i šta je neophodno da se uradi kako bi došlo do željene promene.

 

Kome je trening namenjen?

Timovima!

Svima koji rade u okviru tima, a imaju potrebu da prepoznaju kako međuljudski odnosi, ali i radni procesi, promene i uvođenje novina u kompaniji, utiču na energiju grupe i efikasnost celog tima. Cilj je razvijanje pozitivne, kreativne i stimulišuće klime u okviru tima i kompanije.

 

Šta dobijate ovim treningom?

Na treningu će učesnici biti u prilici da:

– shvate šta kakva očekivanja imaju jedni od drugih kada su u pitanju međuljudski odnosi, procesi, promene, problemi

-detektuju šta je zapravo izvor problema/konflikta/neefikasnosti

– uvide kako međuljudski ili međutimski odnosi utiču na energiju kompanije (kako vas drugi vide), atmosferu  i učinak

-razumeju zašto je važno da svaki član tima bude zadovoljan kako bi ceo tim bio efikasan

-shvate da male promene mogu da naprave veliki pomak u poslovanju

 

Kako radimo?

Ovo je jednodnevni program koji aktivno uključuje svakog pojedinca u timu kroz postavljanje timske konstelacije, kako bi se prepoznalo trenutno stanje u timu i uvidelo koje promene su ključne da bi se ostvarili željeni rezultati.

Nakon treninga preporučujemo uključivanje inividualnog koučinga, u cilju podrške svakog učesnika za primenu uvida i promenu ponašanja u skladu sa zaključcima radionice.

Kontakt: office@one2grow.net