Umesto da vas različitost članova tima oslabi, prepoznajte snagu u timu koja se krije u kompatibilnosti, koju možete napraviti usklađivanjem

  • pogleda na situacije Screen Shot 2013-11-18 at 7.19.09 PM
  • pristupa projektu
  • potreba
  • internih motivacija
  • logike i emocija
  • rizika i analize

svih članova tima.