Kada se pretera ili pogrešno upotrebi određena snaga ona postaje slabost.

Sa alatom Portret prenaglašenih snaga stičete uvid u to kada i koliko često određene osobine prenaglašavate ili pogrešno koristite (vaše samopouzdanje može postati arogancija; vaša briga može ugušiti ljude oko vas i slično) Screen Shot 2013-11-18 at 7.19.09 PM

Portret vam može otkriti potencijalne izvore međuljudskih sukoba i konfliktnih situacija. Posledica konflika je svakako loša komunikacija koja u krajnjem ishodu ima neuspeh i neostvarene ciljeve.

Alat pruža priliku da se steknu uvidi koje vam još osobine i ponašanja stoje na raspolaganju, kako biste ih „pozajmili” i njima postigli ciljeve na drugačiji način koji poboljšava komunikaciju i čini je efikasnom.

Alat je koristan za sve situacije gde su ljudi međusobno povezani – na radnom mestu ili sa porodicom, prijateljima i slično.