Screen Shot 2013-11-18 at 9.38.00 PMKoristi se u kombinaciji sa SDI alatom – brzo pomaže ljudima da shvate koje su to lične osobine i ponašanja koje najčešće, a koja najređe koristite u odnosima sa drugima. Na ovaj način stiče se uvid u osnovne razvojne mogućnosti za pojedince i drugim oblastima, kao što su razvoj projektnih timova i korporativna kultura, na primer.

Način na koji se alat za procenu popunjava predstavlja prijatno osveženje u odnosu na ostale alate. Rezultati se formiraju tako što se 28 osobina (snaga, ponašanja, veština) rangira po principu učestalosti i načinu na koje se koriste kada su u pitanju odnosi na drugima.