SDI STRENGTH DEPLOYMENT INVENTORY je alat baziran na Relationship Awareness teoriji Dr Elias H. Portera. Sagledava, tumači i pokreće na pozitivne promene.

Proveren je i primenjivan u korporacijama širom sveta od 1971. Screen Shot 2013-11-18 at 7.19.09 PM

Najčešće se koristi za:

 • Samoprocenu
 • Lični razvoj i razvoj organizacija
 • Rukovođenje i motivaciju
 • Unapređenje odnosa
 • Upravljanje konfliktima
 • Unapređenje komunikacije u prodaji i callcentrima
 • Pregovaranje
 • Coaching
 • Timski razvoj
 • Definisanje projektnih uloga
 • Feedback

Svojim jedinstvenim pristupom omogućava:

RAZUMEVANJE….

 • stilova ponašanja i komunikacije na osnovu ličnih vrednosti i motivacionih faktora
 • sopstvenih snaga i slabosti u komunikaciji
 • različitosti i ličnih vrednosti saradnika / sagovornika
 • ponašanja i stila komunikacije sagovornika

PREPOZNAVANJE….

 • sopstvenog obrasca ponašanja u konfliktima
 • sopstvenog potencijala za razvoj

USKLAĐIVANJE….

 • sopstvenog stila komunikacije i ponašanja prema sagovornikovom

Za razliku od sličnih alata, SDI je jedini alat koji se bazira na motivaciji i ličnim vrednostima.