Postanite onaj šef koga će pamtiti po dobru

Trening na kome ćete imati priliku da steknete jasniji uvid u suštinu rukovođenja ljudima i odgovore na osnovne zahteve koji se danas stavljaju pred menadžera kako biste relaksirano mogli da se posvetite ovoj odgovornoj ulozi.

 

Kome je trening namenjen ?

Obuka je namenjena svima koji se trenutno nalaze na poziciji srednjeg menadžera ili planiraju da istu poziciju preuzmu u skorijoj budućnosti.

 

Koje teme obrađuje trening?

 • Suština menadžmenta
 • Uticaj i posledice rukovođenja na rezultate rada
 • Komunikacija iz uloge menadžera ka svim nivoima u organizaciji
 • Situaciono rukovođenje
 • Upravljanje ponašanjem zaposlenih
 • Delegiranje i obrnuto delegiranje
 • Taktike uticaja i motivacije zaposlenih
 • Individualni akcioni plan primene znanja iz rukovođenja

 

Šta dobijate ovim treningom?

Šta dobijate ovom obukom?

 • jasniji uvid u cilj koji treba da postavite vodeći ljude
 • logičku strukturu i korake za uspešno rukovođenje u XXI veku
 • pregled mogućih rešenja koja mogu značajno unaprediti vaše rukovođenje
 • metodologiju za adekvatan način izbora stila rukovođenja
 • konkretne tehnike delegiranja i prevazilaženja obrnutog delegiranja
 • konkretne tehnike: situaciono rukovođenje i upravljanje ponašanjem zaposlenih
 • praktične savete za kreiranje optimalne klime u vašem timu/sektoru
 • mogućnost da svoje rezultate učinite znatno efikasnijim i produktivnijim

Kao i odgovore na pitanja:

 • Kako se postaje i ostaje uspešan menadžer?
 • Kako menadžer gradi autoritet i uticaj ka svom timu i višem rukovodstvu?
 • Koje veštine i znanja predstvaljaju temelj daljeg razvoja karijere menadžera?
 • Kako organizaciona kultura i klima vrše uticaj na stil rukovođenja?
 • Kako uspešno da delegirate i kako da prevaziđete obrnuto delegiranje?
 • Kako da motivišete i razvijate svoj tim dok rukovodite?

 

Kako radimo?

Obuka se realizuje u dva dana, kroz kombinaciju interaktivnog predavanja i brojnih grupnih i pojedinačnih vežbi.