Aktivirajte dečje potencijale i pozitivno ih podstaknite na aktivnost koučing tehnikama

Komunikacija je složen proces koji može da nas pokrene, ali i blokira. Često nismo ni svesni koliko je važan način na koji nešto izgovaramo i kako to utiče na one koji nas slušaju, posebno na one najmlađe.

children-403582_640Svako dete je individua za sebe, i različito reaguje na zahteve, predloge, pohvale, kritike…

Prepoznavanje ovih razlika, kao i njihovih uzroka, pomaže u unapređivanju komunikacije sa decom, i dobijanju boljih rezultata u učenju, sportu, kreativnosti…

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede svoju komunikaciju sa decom, ovladaju korisnim komunikacionim alatima i njihovom primenom motivišu dete i angažuju ga na razmišljanje i aktivnost.

– vaspitačima

– učiteljima

– profesorima

– sportskim trenerima koji rade sa decom

– svima koji žele da prilagode svoju komunikaciju i unaprede rad sa decom

 

Koje teme obrađuje trening?

Polaznici treninga biće u prilici da:

-sagledaju od čega sve zavisi uspešna komunikacija

-prepoznaju zamke verbalne i neverbalne komunikacije

-koriste specifične rečenične konstrukcije

-razviju i nauče da primenjuju različite tipove glasa kao alate za motivaciju

-prepoznaju prednost pozitivnog govora kao alata za razvoj

 

Kako radimo? 

Ovo je jednodnevni program koji se delom sastoji od predavanja, a delom od interaktivnog rada koji učesnicima pruža priliku da kroz aktivno učešće isprobaju i usvoje nove alate, kao i da odmah primene naučeno.

 

Napomena

U zavisnosti od vaših potreba program se može prilagoditi po pitanju dinamike i trajanja.

Kontakt: office@one2grow.net