Nije važno samo šta naučite, već i od koga to naučite!

Mi smo sertifikovani treneri i konsultanti

Naša iskustva su raznolika, dopunjujuća i osnažujuća

Ako vaši postupci podstaknu druge da više sanjaju, više uče, više rade i više postignu u životu, onda ste vi lider

Džon Adams

Ako se pitate: ”Ko je motivacioni govornik?”, onda verovatno pomislite da je to osoba čija priča i nastup treba da motivišu i inspirišu ljude koji ih slušaju, da veruju u sebe, steknu samopouzdanje, rade na sebi i napreduju jasno definišući svoje ciljeve i put ka njihovom ostvarenju.

Ukoliko želite da pozovete motivacionog govornika na vaš skup, team building, strateški sastanak ili zabavu važno je da znate šta želite da postignete tim govorom – da odlučite koja je to promena koju želite da podstaknete kod članova vašeg tima.

Podjednako je važno da budete sigurni koju emociju želite da govornik prenese i probudi u slušaocima. Ukoliko emocija nije prava ili iskrena, govor može ostvariti potpuno suprotan efekat.

Iskustvo govornika, kako u govorništvu tako i u poznavanju kompanijskih pravila i kulture, je važan faktor pri odlučivanju koga želite da pozovete da svojim govorom inspiriše i motiviše vaš tim.

Agencija One2grow nudi usluge motivacionog govorništva za kompanije i timove u cilju:

  • podizanja nivoa motivacije i samopouzdanja,
  • kreiranja snažne volje za sprovođenje strateških projekata,
  • prevazilaženje straha i odbijanja prihvatanja promena
  • podizanje osećaja zadovoljstva i posvećenosti

Pre svakog nastupa ključno je organizovati pripremni sastanak na kome će se dogovoriti tema govora, željeni efekat i emocija koju treba preneti, ali i izvor potrebe za govorom, trenutna situacija, kompanijska kultura i vrednosti u kompaniji.

Ukoliko želite da i vi naučite kako da motivišete svoj tim i da razvijete veštinu motivacionog govorništva – tu smo za vas!

Javite nam se: office@one2grow.net