Ličnim razvojem do kvalitetnog rukovođenja

 

Kome je trening namenjen ?

Program opisan u nastavku je namenjen svima onima koji se pripremaju, nedavno su promovisani ili su na menadžerskoj poziciji no nikada nisu sistematski razvijalisvoje menadžerske veštine.

 

Koje teme obrađuje trening?

Da li ste se ikad zapitali koliko bi vaše poslovanje bilo efikasnije kada bi vaši zaposleni znali šta tačno, kada tačno i kako da uspešno realizuju organizacione ciljeve?

Koliko pažnje u vašoj kompaniji posvećujete razvoju potencijala kod zaposlenih koji stupaju na menadžersku poziciju?

Ceo program se izvodi kroz

 • SIMULACIJE
 • STUDIJE SLUČAJA
 • IGRANJE ULOGA

Teme po modulima

 • UMEĆE RUKOVODJENJA – UVODNI (OBAVEZNI) MODUL
 • IZGRADNJA AUTORITETA
 • STILOVI RUKOVOĐENJA
 • UMETNOST EFIKASNOG DELEGIRANJA
 • PROCENA RADNE USPEŠNOSTI
 • MOTIVACIJA I RAZVOJ ZAPOSLENIH
 • RAZVIJANJE TIMOVA SA VISOKOM UČINKOM
 • UPRAVLJANJE VREMENOM
 • UPRAVLJANJE STRESOM
 • REŠAVANJE PROBLEMA I DONOŠENJE ODLUKA
 • VOĐENJE POSLOVNIH SASTANAKA
 • KAKO USPEŠNO KOMUNICIRATI SA LJUDIMA

 

Šta dobijate ovim treningom?

Polaznicima je omogućeno da sagledaju svoju poziciju i ulogu u razvoju ljudi i poslovanja, sagledaju svoje jake i slabe strane u ulozi rikovodioca i razvju veštine za efikasno rukovođenje ljudima.

 

Kako radimo?

Finalni izgled celokupnog treninga i pojedinih modula se definiše u saradnji sa Naručiocem, u zavisnosti od željenog krajnjeg ishoda i stepena razvoja menadžerskih veština u trenutku početka obuke. U tu svrhu moguće je sprovesti i uvodno testiranje, radi utvrđivanja početnog stanja.

 

Prijavite se za ovaj trening

Za program se možete  prijaviti  putem e-mailaoffice@one2grow.net ili na broj telefona: 011/2120430.