Šampionski tim vs. tim šampiona

Umesto da vodite tim uspešnih pojedinaca spoznajte tajne kreiranja šampionskih timova okupljenih oko zajedničkih vrednosti i sa svešću o nepobedivoj snazi različitosti

 

Koje teme obrađuje trening?

(teorisjka podloga sa interaktivnim elementima)

 • Karakteristike efikasnog tima
 • Kako organizovati efikasan tim
 • Šta razlikuje tim od obične grupe
 • Timske vrednosti i timska ponašanja
 • Faze uspostavljanja tima
 • Timska dinamika
 • Procena karakteristika članova tima
 • Otkrivanje radnog stila
 • Komunikacija, međusobni odnosi i upravljanje konfliktima – bazirano na izradjenim profilima učesnka
 • Timski potencijal i timske slabosti – bazirano na izradjenim profilima učesnka
 • Uloge u timu / podela zadataka — bazirano na izradjenim profilima učesnka
 • Značaj timskog rada u poslovanju
 • Barijere u timskom radu
 • Kreiranje timske vrednosti i timskog ponašanja – niz aktivnosti u cilju definisanja i usvajanja – individualni i timski rad
 • Fleksibilnost
 • Identitet tima
 • Timska ponašanja