Napravite šampionski tim

Osnovni cilj programa je razumevanje prednosti korišćenja coachinga kao jednog od stilova rukovođenja, razvoj svesti o dugoročnim i snažnim efektima na razvoj i motivaciju zaposlenih, kao i razvoj bazičnih veština vođenja coaching razgovora kod menadžera.

 

Kome je trening namenjen ?

Trening je namenjen menadžerima i liderima, kao i svima onima koji se u svakodnevnom radu sreću sa vođenjem, razvojem i motivacijom zaposlenih i članova (projektonog) tima, kako bi (ukoliko nisu) postali svesni potrebe motivacije i razvoja zaposlenih radi ostvarenja poslovnih cilejva.

 

Kako radimo?

Ovaj dvodnevni program je baziran na individualnom pristupu svakom polazniku.

Tokom treninga svaki polaznik se, usvajajući veštinu, priprema za preuzimanje uloge coacha sa svojim zaposlenim, radeći na konkretnim slučajevima iz prakse. Program se realizuje kroz niz praktičnih vežbi, simulacija vođenja coaching razgovora i coachinga od strane trenera.

 

Koje teme obrađuje trening?

Kroz dvodnevnu radionicu, polaznici dobijaju priliku da:

  • razumeju razvojni put zaposlenog
  • sagledaju razlike u stilovima rukovođenja – situaciono rukovođenje
  • razumeju prednosti i mane i primenljivost svakog od stilova u zavsnosti od stepena razvoja zaposlenog i situacije
  • prepoznaju svoje snage i slabosti kao menadžera
  • razumeju osnovni koncept caochinga i coaching procesa
  • izgrade pristup rešavanju izazova sa fokusom na rešenje
  • steknu veštinu osnaživanja zaposlenih u ličnom angažmanu i preuzimanju odgovornosti za rešenja i zadatke
  • razumeju elemente interne motivacije zaposlenih
  • uvide načine razvoja zaposlenih u skladu sa potrebama posla i ličnim vrednostima
  • steknu iskustvo vođenja coaching razgovora