Vodite posao i život, a ne oni vas.

Biti lider podrazumeva neprekidnu posvećenost i davanje sebe u svim aspektima života. Ukoliko osećate napor da odgovorite izazovima, koji se pred vas stavljaju u vašem privatnim i poslovnom okruženju vreme je da se posvetite ličnoj organziaciji u vremenu i integraciju ta dva aspekta svog života.

Nekada se mislilo da je potrebno napraviti jasnu podelu između privatnog i poslovnog života. Početkom 21. veka se pribegavalo balansiranju privatnog i poslovnog života.

Danas smo svi svesni da ne postoji jasna podela privatnog i poslovnog identiteta, već da je čovek skup ličnih motiva i vrednosti koje je nužno živeti tokom celog dana i života  ukoliko želimo da osećamo lično zadovoljstvo i ispunjenost. Zbog toga govorimo o integraciji privatnog i poslovnog života (work-life integration, WLI)

 

Kome je trening namenjen ?

  • biznis liderima koji osećaju potrebu da uravnoteže svoj život i budu fit u svim ulogama
  • menadžerima i vlasnicima kompanija, koji žele da osnaže svoje zaposlene u primeni WLI
  • HR menadžeima koji žele da uvedu WLI kulturu u kompaniji

 

Koje teme obrađuje trening?

Polaznici treninga biće u prilici da

  • sagledaju svoj život na kritički način,
  • otkriju svoje lične motive i vrednosti i
  • uoče ključne tačke u životu i sazrevanju na putu lidera
  • razumeju svoje potrebe i izvore zadovoljstva i stresa
  • prepoznaju prostor za unapređenje
  • otkriju efikasne metode za integraciju i povećanje unutrašnjeg zadovoljstva
  • povećaju svoju efikasnost na poslu i prisutnost u privatnom životu