Održavajte formu svog kalendara

Svima vama koji osećate da je 24 sata u toku jednog dana prekratko za uklapanje svih poslovnih, porodičnih i ličnih obaveza i očekivanja.

 

Kome je trening namenjen ?

Svi vi, koji osećate da je 24 sata u toku jednog dana prekratko za uklapanje svih poslovnih, porodičnih i ličnih obaveza i očekivanja – ovo je trening koji vam može pomoći da napravite važne korake i uskladite svoj život.

 • Lideri
 • Rukovodioci
 • Top i srednji menadžment
 • HR lideri i specijalisti
 • Prodaja
 • Marketing

 

Kako radimo?

Trening se organizuje kao dvodnevni program (16 sati rada) ili kao dve odvojene jednodnevne radionice povezane jednom individualnom coaching sesijom.

Šta dobijate ovim treningom?

Trening će vam omogućiti da sagledate svoje vreme, prioritete i životne vrednosti na objektivan način i u skladu sa tim organizujete poslovne, porodične i privatne obaveze na način koji će smanjiti stres, pritisak i omogućiti vam da u svim segmentima svog života uživate bez griže savesti ili opterećenja. Naučićete da uživate u trenutku i budete efikasni u obavljanju svog posla.

Pomoćiće vam da donesete važne odluke vezano za odnos prema poslu i porodici, kao i da preduzmete konkretne akcione korake.

Koje teme obrađuje trening?

Osnovne oblasti treninga su:

 • Podela dana u ključne segmente
 • Postavljanje sistema vrednosti
 • Prioritizacija
 • Delegiranje
 • Postavljanje ciljeva
 • Planiranje i upravljanje prekidima
 • Usklađivanje okolnosti / okruženja, ličnih životnih vrednosti i ciljeva
 • Definisanje željenog stanja
 • Razvoj ličnog akcionog plana