Iskoristite snage nove generacije

Kroz dvodnevnu radionicu ćemo vam pružiti priliku da

  • uočite prednosti razlika između generacija – počev od baby boomera do danas
  • osmislite nove načine poslovanja i upravljanja zahvaljujući principima na kojima ova generacija počiva
  • osmislite načine da prilagodite svoj stil rukovođenja novim generacijama, kako biste svi zajedno bili efikasniji
  • razumete velike snage nove (Y) generacije
  • prepoznate osnovne vrednosti koje nose ovu generaciju
  • razumete interne motivatore pripadnika nove (Y) generacije i time osnažite svoje poslovanje
  • osnažite timove u periodu promena vrednujući snage mlade generacije
  • iskoristite prednosti umrežavanja i komunikacije u ostvarenju ciljeva

 

Kome je trening namenjen ?

Svima vama koji želite da idete u korak sa vremenom i svesni ste da se budućnost vašeg poslovanja zasniva na novim generacijama. Ako upravljate timom ili organizacijom koja se oslanja na talente, ovo je trening za vas!

 

Kako radimo?

Program je se realizuje u vidu dvodnevne radionice za grupu od osam do dvanaest učesnika

Tokom programa svaki polaznik se, usvajajući veštinu, priprema za važnu ulogu rukovodioca novim generacijama, radeći na konkretnim slučajevima iz prakse. Program se realizuje kroz niz praktičnih vežbi, simulacija i coachinga od strane trenera.

 

Šta dobijate ovim treningom?

Trening daje priliku da se prekine višegodišnje neprijateljstvo prema kulturi novih generacija i medijima koje koriste, načinu komunikacije i shvatanja sveta.

Nakon završetka dvodnevnog treninga – radionice bićete u mogućnosti da otkrijete ne samo kvalitete već i velike šanse u dobroj saradnji i poštovanju mlade Y generacije. Jer, ono što je neminovno – oni su došli i njih je u poslovnom okruženju sve više. Oni su korisni članovi svakog tima te je važno umeti motivisati ih.