Oxford Leadership Academy

One2Grow Leadership Coaching je zvanični partner Oxford Leadership Academy (OLA) za teritoriju Srbije.

Mi smo globalni konsultanti, treneri i mentori CEO i rukovodećih timova veoma velikih organizacija i korporacija.

Mi dizajniramo i sprovodimo programe prilagođene liderima u različitim korporacijama i industrijama, koji pomažu ostvarenje strateških planova, olakšavaju tranziciju i proces promena, oblikuju organizacionu kulturu i razvijaju lidere koji transformišu biznis za dobro.

ol-web-banner-2

Pomažemo liderima da razviju karakter, stručnost i presudne veštine potrebne da upravljanje složenim globalnim kompanijama, sa ciljem mnogo višim od profita i proizvoda – vođenje ljudi.

Verujemo da su rukovodioci moćna kombinacija strategije, karaktera, inspiracije i srca koje brine. Svetske kompanije kojima se ljudi dive imaju  “ono nešto” – neodoljivu svrhu koja pokreće sve one koji su na neki način  povezani sa njom.

Oxford Leadership™ Academy je osnovana u Oksfordu u Velikoj Britaniji 2005. godine, Oksford Liderstvo  ima 20 partnera i preko 200 ljudi koji rade širom Evrope , Severne Amerike, Latinske Amerike, Azije i Bliskog Istoka.

NAŠ RAD

CaptureSpecijalizovani smo u usklađivanju ljudi i kulture sa strategijom. Mi vodimo timove. Mi olakšavamo. Mi smo koučevi. Mi smo treneri. Mi smo mentori. Služimo razvojnim ciljevima rukovodstva globalnih korporacija.

Verujemo da transformacija kulture jedne organizacije može doprineti ostvarivanju boljih poslovnih rezultata, a time daje sjajne preduslove za transformaciju života ljudi koji vode, upravljaju i rade u organizaciji. Na kraju krajeva, to dovodi do boljeg ishoda za okruženje i društvo u celini.

Ponekad radimo i sa vladama, međunarodnim agencijama i neprofitnim institucijama, ali uglavnom radimo sa velikim globalnim korporacijama. Najbolji od njih dele naše uverenje da  „poslovna etika“ nije oksimoron, već da sjajno idu zajedno.

Mi razvijamo lidere koji transformišu biznis za dobro.

NAŠI LJUDI

215 partnera, konsultanata i trenera u 28 zemalja koje služe multinacionalnim korporacijama i vladinom sektoru širom Evrope, Severne Amerike, Latinske Amerike, Azije, Bliskog Istoka i Afrike .

NAŠA METODOLOGIJA

Naše metodologije su dokazane i rafinirane u više od 30 uspešnih globalnih poslovnih preokreta. Naš pristup transformacije podrazumeva strateško fokusiranje i stvara žestoku odlučnost lidera na svakom nivou.

NAŠ CILJ

Naš cilj je da razvijemo lidere koji će transformisati posao i svet za dobro.

NAŠA ISTORIJA

Naši koreni nas vraćaju u 1984. kada je Brian Bacon osnovao alate za strateški konsalting za globalnu advertajzing agenciju SAD. Naš rani rad bio je “izvršenje strategija” za multinacionalne korporacije na svim kontinenatima i kulturama. Promena menadžmenta 1990. godine i povezivanje Oxford istraživanjaima u 1996. je dovelo do formiranja Oxford Leadership™ u 2005. godini.

NAŠE VREDNOSTI

Verujemo da su socijalna različitost i saradnja ključni za sledeće poglavlje naše evolucije kao vrste na Zemlji  i da svetske vodeće kompanije i lideri imaju jedinstvenu priliku da doprinesu nastanku multipolarnog sveta koji će biti pravedniji, sigurniji, pravičniji  – održivo mesto za život.

NAŠA ISTRAŽIVANJA

Imamo preko 50 visoko kvalifikovanih akademika koji pružaju sveobuhvatna kvalitativna i kvantitativna istraživanja, preko naše sestrinske firme Oxford Research.

NAŠI PROGRAMI

Collaborative Leadership
Collaborative Leadership
Engaging Collective Intelligence to Achieve Results
Across Organisational Boundaries
Corporate Profile
Corporate Profile
We are leadership specialists – consultants,
facilitators, coaches and mentors to C-Suite leaders
and senior management teams.
Executive Coaching
Executive Coaching
Helping senior executives focus, integrate business
and personal priorities, sharpen their leadership
skills and overcome hurdles to better performance
High Peforming Team Meetings
High Peforming Team Meetings
Characteristics of High-
Performing Team Meetings
By Brian Bacon, Chairman and
Founder of Oxford Leadership
High Peformance Team - HTP Coaching
High Peformance Team - HTP Coaching
Developing senior teams that
consistently deliver breakthrough
results, together, faster
Intuitive Intelligence
Intuitive Intelligence
By Brian Bacon, Chairman and
Founder of Oxford Leadership
Leader as Coach Culture
Leader as Coach Culture
The main cause of ‘strategy execution failure’ is
an outdated notion that the role of the leader
is to command and control people
Leadership Jouneys
Leadership Jouneys
A facilitated action-learning leadership
journey conducted in spectacular natural
landscapes around the world
Leading High Performing Teams
Leading High Performing Teams
Developing leaders and teams to achieve
consistently exceptional levels of performance –
the ultimate competitive advantage
Mentoring
Mentoring
We are confidential ‘talking partners’ to high-level
executives who need a trusted external perspective,
free from politics and self-interest
LEADERSHIP
Oxford lidership DEVELOPMENT PROGRAMME
Oxford lidership DEVELOPMENT PROGRAMME
A comprehensive leadership
development intervention customized
to the needs of global clients
Performance Accelerator
Performance Accelerator
A proven methodology for rapidly accelerating
performance and achieving breakthrough
results in complex environments
Self Managing Leadership
Self Managing Leadership
SML addresses the “Inside-Out” dimensions
of personal leadership, helping participants
define their focus and vision for their next
steps in life and at work.
Team Player Profile
Team Player Profile
Team Player Profile is designed to establish
the standard for effective dynamics in
the Management Team
Peformance Accelerator in Large Organisations
Peformance Accelerator in Large Organisations
Accelerating Performance
in Large Organisations