Utisci klijenata

Nije važno samo šta naučite, već i od koga to naučite!! Mi smo sertifikovani treneri i konsultanti Naša iskustva su raznolika, dopunjujuća i osnažujuća

Nije važno samo šta naučite, već i od koga to naučite. Mi smo sertifikovani treneri i konsultanti. Naša iskustva su raznolika, dopunjujuća i osnažujuća.

Osnove rukovođenja ljudima

Nakon uspešno završene obuke o upravljanju ljudima-ključ razvoja poslovanja i sticanja sertifikata- Veština rukovođenja, zaposlene u JP„Kikinda„ Mariza Milić Stefanović i Simona Barna, žele da Vam se zahvale na neprocenljivom znanju koje nam je Vaša agencija One2grow iz Beograda obezbedila vrsnim coach trenerima, koji poseduju zavidne rezultate u oblasti coachinga. Agencija One2grow bila je naš izbor, jer smatramo da  nudi širok spektar stručnih obuka i kurseva po najvišim svetskim standardima, što dokazuju brojne reference ne samo iz Srbije, nego i šire, a takođe nudi uvažene i priznate coach trenere.

Mariza Milić Stefanović, Simona Barna
JP ,,Kikinda“ 

Uspešni izvršni asistent 

Trening ,,Uspešni izvršni asistent“ održan u 2015. godini je u potpunosti ispunio naša očekivanja.

Cilje treninga bio je da se osnaže postojeće kompetencije izvršnih asistenata ali i da se podstakne razvoj onih koje su zanemarene usled specifičnosti posla. Nakon ovog treninga izvršni asistenti sa mnogo više samopouzdanja i svesti o svojoj ulozi mogu da pristupe zadacima koje obavljaju.

Sadržaj treninga je osmišljen tako da podstiče interaktivnost učesnika i dobrim primerima vodi do suštine. Trener je odlično uvodio učesnike treninga u teme vešto koristeći svoje bogato korporativno i životno iskustvo ali i iskustva učesnika treninga.

Vladan Buha
Direktor Sektora za trening i razvoj, Naftna Industrija Srbije a.d.

Efikasna komunikacija

Kao menadzerke za edukaciju i razvoj, ovim putem srdačno preporučujemo Agenciju One2Grow, koja je u našoj kompaniji u periodu od novembar – decembar 2014. radila na projektu od izuzetne važnosti.
Cilj projekta na kojem smo angažovali Agenciju One2Grow je bio rad sa finansijskim timom koga čine finansijski direktori radi jačanja timskog identiteta, da im pomogne da sagrade viziju, misiju, veziju, vrednosti, kao i da im omogući da bolje razumeju svoje i tuđe stilove komunikacije, da data znanja primene kako u svakodnevnoj komunikaciji tako i u konflikt menadzmentu. Sve ovo postignuto je primenom alata SDI na osnovu kojeg su realizovane individualne sesije bazirane na koučingu sa svakim od učesnika, kao i grupne sesije bazirane na koučingu.
Budući da je ovaj projekat imao jako lep rezultat Agenciju One2Grow smo angažovali i za individulani koučing sa predstavnikom top menadzmenta gde je ostvaren jako kvalitetan odnos i gde je željena promena postignuta.
Toplo preporučujemo One2Grow za anganžman u vašoj kompaniji.

Ivana Penčić Vlajić, Marija Vojnović Nešić, HR Sektor
DELTA HOLDING

Uspešan izvršni asistent

Ako zelite da razvijete vestine za koje niste ni znali da ih imate i poboljsate svoju komunikaciju sa okolinom, toplo preporucujem „one2grow“. Sve ono sto ste naslucivali, a niste umeli da verbalizujete, postace vam jasno, logicno i lako kada stvari nazovete pravim imenom. Dobila sam upravo ono sto mi je trebalo za moj posao, nakon obuke „Uspesan Personalni Asistent“. Hvala Agenciji One2Grow“.

Aleksandra Kocanović,Personalni Asistent
Delegacja EU u Republici Srbiji

Napredna radionica: Balansiranje Vremenom

Obuka koju je vodila Agencija One2Grow bila je zasnovana na interaktivnom metodu rada kroz razmenu znanja, iskustva i ideja, baziranom na aktivnoj uključenosti svih, uz mnoštvo strukturisanih radionica, igara sa ulogama, simulacija i studija slučaja. Veliki deo obuke je bio izveden putem koučinga, te je obuka u velikoj meri bila personalizovana.

Učesnici su imaloi završnu reč u oceni treninga, rekavši:
,,Proaktivan pristup, obilje informacija, podsticaj za ličnom promenom. Pravi pristup prezentera, kvalitetne oratorske sposobnosti, motivacija.“

Jelica Kostadinović,HR manager
KNAUF Insulation

Osnove rukovođenja ljudima

Glavni cilj obuke bio je razumevanja faza razvoja zaposlenih u okviru tima/kompanije i prepoznavanje načina za motivisanje nematerijalnim sredstvima, na osnovu upoznavanja elemenata interne motivacije i njihovog dubljeg značaja, što za krajnji cilj ima povećanje nivoa zadovoljstva i posvećenosti zapolenih. Obuka pod vođstvom Agencije One2Grow bila je zasnovana na interaktivnom metodu rada, razgovoru, razmeni iskustva i ideja, gde se uz akvitno učenje svih polaznika dolazilo do različitih sagledavanja problema, ali i nalaženja rešenja.

Tamara Lekić,Activity Manager
Microsoft

Efikasna komunikacija

U Agenciji „One2grow“ smo naišli na pouzdanog partnera koji nam je prvenstveno pomogao da unapredimo svoju internu organizaciju i poboljšamo kolegijalne odnose, koji su rezultirali boljim poslovnim ishodima i profesionalnijem odnosu sa našim klijentima. Pomogla nam je da razvijamo naše potencijale i u ovom trenutku sigurno koračamo ka novim poslovnim uspesima. Postali smo bolji u svakom pogledu, a velike zasluge za to možemo pripisati našem coachu.
Nadamo se da ćemo imati sigurnog pratioca i u budućim poslovnim godinama i ličnim ostvarenjima

Lidija Ivanović, Direktor
Agencija za marketing MOMENT

Naplata potraživanja

Sa Agencijom „One2grow“ smo sarađivali na projektu izrade metodologije i unapređenja veština komunikacije u svrhu poboljšanja naplate potraživanja u kompaniji.
Zahvaljujući ovom projektu obaveze zaposlenih i redosled aktivnosti vezanih za prodaju i naplatu su dovedene na pravi nivo i u pravi red.

Zoran Jovanović, Direktor
VALMAKS

Modularni program: UMEĆE RUKOVOĐENJA

One2grow je izuzetno uspješno i kvalitetno izvršio projekat obuke za 20 zaposlenih u Direkciji za prodaju i marketing na temu Telefonska prodaja / Telemarketing. Obuka i pedavač su ocenjeni najvišim ocjenama u ovogodišnjem ciklusu obuka.
Saradnju bi toplo preporučili, obzirom da smo dobili više nego što smo očekivali i što smo u njima imali pouzdanog, kvalitetnog i profesionalnog partnera u projektu.

Marko Lopičić, Direktor za korporativne poslove
MTEL, Telekom Srpska

Budite FIT – balansiranje vremenom

Učesnici treninga „Upravljanje vremenom“ smatraju da je obuka bila veoma korisna sa aspekta unapređenja profesionalnih kompetenci u ovoj oblasti kao i primenljivosti određenih  delova u privatnom životu iz perspektive work – life balance.
Kompetence trenera, veština prenošenja znanja i metod korišćen na treningu okarakterisani su kao živopisni i realni i naša su topla preporuka svima kojima je ovaj vid usavršavanja potreban.
Alati  sa kojima su se upoznali na treningu su veoma primenljivi u svakodnevnom radu i učesnici su počeli brzo da ih primenjuju.

Jelena Rajčević,Menadžer za ljudske resurse
MOL Srbija doo

Osnove rukovođenja ljudima

Sa Agencijom One2grow smo sarađivali na projektu Unapređenja veština i posvećenosti zaposlenih kao i unapređenja poslovanja uopšte.
Tokom celokupnog projekta konsultanti su pokazali visok nivo posvećenosti i profesionalizma. Dobili smo pouzdanog partnera koji je uspeo da pojedincima unapredi znanja i veštine a u Flytime-u da uspostavi koji ga sada svrstavaju u agencije sa najvišim nivoom usluge na našem tržištu.

 

Jelena Kinđić,Direktor
FLYTIME

Strateško planiranje

Obuka „Upravljanje ključnim kupcima“ je bila zasnovana na interaktivnom metodu rada kroz razmenu iskustva, znanja i ideja i  bazirana na aktivnoj uključenosti svih učesnika.
Polaznici su obuku ocenili  najvišim ocenama, posebno ističući zadovoljstvo mogućnošću primene prezentovanog i stručnošću i kvalitetom instrukcija predavača.

Marko Lopičić,Direktor za korporativne poslove
MTEL, Telekom Srpske

Toliko energije, znanja i lepih emocija teško da ćete pronaći na drugom mestu! Hvala Mia! Hvala Tanja! Zadovoljstvo je sarađivati i provoditi trenutke sa Vama!

Jelena Vasilijević,Business Development Manager
Intellex d.o.o.

Budite FIT – balansiranje vremenom

U potpunosti ispunjena očekivanja. Sjajan trener koji nam je sve vreme držao pažnju, vrlo detaljno i jasno obrađene teme. Trening koristan u budućoj komunikaciji, privatno i poslovno, u preciznijem postavljanju i ostvarivanju ciljeva.

Biljana Dimitrijević,Finansijski direktor
Knauf Insulation

IZAZOVI SREDNJEG MENADŽMENTA

Trodnevni program „Becoming a leader“ je veoma dinamičan, interaktivan i vrlo konkretan. Koncipiran na alatima i smernicama koji su uvek praćeni primerima. Usmerenost trenera na učesnike i spremnost da se odgovori na svako pitanje su doprineli ukjučenosti i motivaciji učesnika u toku treninga.

Marina Todorović,HR manager
efront

Efikasna komunikacija

Trening je izveden na vrlo elegantan, nenaporan način i podstakao nas je da sami izvedemo zaključak šta je to što bismo trebali unaprediti kod sebe

Daliborka Aleksić,Direktor finansija
Delta Agrar

Efikasna komunikacija

Program je koristan i sigurno će doprineti napretku u našim međusobnmim odnosima

Jasminka Kiselčić, Direktor plan i analiza
Delta Holding

 

Modularni program: UMEĆE RUKOVOĐENJA

Pre započinjanja saradnje na ovom projektu trener Agencije One2Grow je prošao Train the Trainer obuku po programu Oxford Leadership Academy.
Učesnici ovih radionica smatraju da su one izvedene na veoma profesionalan način od strane fasilitatora, kao i da su zanimljive, te da će moći u svakodnevnom radu da primene znanja stečena na ovim radionicama.

Jelena Stuparević,Koordinator za trening i razvoj
METRO Cash & Carry

Napredna radionica: Balansiranje Vremenom

Agencija One2Grow je bila izvođač obuke za zaposlene u kompaniji Galvanizacija SJAJ doo na temu UPRAVLJANJE VREMENOM.
Obuka je bila korisna, interaktivna i motivišuća.
Na obuci smo imali prilike da naučimo alate za prioritizaciju, delegovanje, upravljanje prekidima i ekikasnu komunikaciju, ali i da razumemo ličnu odgovornost za upravljanje i organizaciju u vremenu.
Agenciji One2Grow se zahvaljujemo na profesionalnosti i posvećenosti i toplo ih preporučujemo za dalju saradnju.

Galvanizacija SJAJ, HR Sektor