Od nje je sve počelo….

Mirjana Gomilanović

PROFESIONALNI BIZNIS COACH I TRENER

MANAGING DIRECTOR

Mia_Sv.159z163

Moj rad se može okarakterisati kao maksimiziranje snaga i znanja pojedinaca kako bi od toga koristi imali i osoba i organizacija.

Sertifikovani sam biznis coach po metodologiji Ericksonovog Instituta za coaching (Vankuver, Kanada), sertifikovani PCM coach, Profesionalni Sertifikovani Coach (PCC, Profesiional Certified Coach) i član Međunarodne Federacije Coacheva (International Coach Federaion, ICF); konsultant i trener po metodologiji Oxford Leadership Academy, kao i trener jedne od vodećih svetskih konsultantskih kuća za razvoj ljudskog potencijala Persona Global, USA; konsultant i trener po metodologiji SDI – Personal strenghts, UK;NLP Business Practitioner akreditovan od strane International Association od NLP Institutes -Germany. Članica sam udruženja „Klub prvih žena” i „Udruženja poslovnih žena”, i sa velikim zadovoljstvom mentorka u programu „Podeli svoje znanje -postani mentorka“, koji organizuju Ambasada USA, ERSTE Banka, OEBS i Evropski pokret u Srbiji.

Poslednjih godina vodim projekte edukacija i razvoja lidera u velikim međunarodnim kompanijama. Moja specijalnost je razvoj menadžmenta i timova, razvoj lidera i liderskih kompetencija, upravljanje promenama, definicija i življenje kompanijske misije, vizije i vrednosti kao i kreiranje korporativne kulture.

Više od deset godina sam provela na pozicijama menadžera prodaje i marketinga u domaćim i međunarodnim kompanijama (IBM, Siemens, Telekom Srbija i Orion telekom). Pored komercijalnih, obavljala sam i funkciju trenera, mentora i coacha u svojim matičnim kompanijama.

Po formalnom obrazovanju sam magistar elektrotehnike.

Srećno sam udata i imam troje dece.

Više o meni i coachingu: gomilanovic.com