Ako ste čuli za coaching a do sada niste imali iskustvo rada sa coachem, moguće je da ste se bar jednom zapitali da li bi coaching mogao da zadovolji vaše razvojne potrebe ili potrebe vaših ključnih ljudi.

Coaching je sve popularniji. Međutim, popularnost ne garantuje vrednost. Da li će coaching ispuniti vaša očekivanja zavisi od mnogo faktora. Poznavanje osnovnih pojmova može da vam pomoći da donese odluku o tome da li da istražite coaching kao mogućnost vašeg i razvoja ljudi u vašoj kompaniji.

Mnogi ljudi kažu da je coachng doneo vrednost u njihov život. Coach vam zaista može pomoći da napravite promenu. Bilo da ostvarite specifične ciljeve, kao što je razviti veštinu javnog nastupa ili kroz rad na širim temama, na primer: razviti liderske veštine koje će vas učiniti zapaženijim i uspešnijim.

Mnogo ljudi ima priliku da radi sa coachem koje je za njih angažovala njihova kompanija. Kada kompanija angažuje coacha za svog zaposlenog, to obično znači da kompanija ceni osobu i da je spremna da investira u razvoj njenog talenta  i veština. Tipično, kompanije angažuju coacha da :

  • podrži top menadžere u premeštanju na novu poziciju
  • pomogne da se članovi senior tima lakše adaptiraju na promene
  • pomogne izvršnom direktoru, koji je zaglavnjen u procesu donošenja odluke
  • poveća spremnost zaposlenog za trenutak kada će dobiti unapređenje
  • pomogne talentovanom rukovodiocu da unapredi veštine koje mogu da mu pomognu u rešavanju poslovnih problema sa kojima se prvi put sreće u trenutku unapređenja ili promene pozicije
  • napravi od dobrog – vrhunskog lidera

Šta rade efektivni coachevi?

Coach ne popravlja ljude. On pomaže sposobnim ljudima da poboljšaju svoje performanse .

Coachevi ne daju uputstva ili smernice, kao fudbalski treneri. Umesto toga, poslovni coach pomaže ljudima da otkriju svoje alternative .

Coach ne govori ljudima šta da misle. Umesto toga, on pomaže ljudima da postanu efikasniji i kreativni dajući im mogućnost da sami nađu izlaz iz zamke u razmišljanjima u koje občno upadnu.

Coach ne radi prema formuli za instant odgovore. On polako, vremenom upoznaje klijenta i kroz individualni rpistup svakom klijentu radi za njegovo dobro.

Coach ne radi sa ljudima koji nemaju želju da rade sa njima. To je gubljenje vremena. Coach radi sa ljudima koji su motivisani za lični razvoj, unapređenje preformansi i napredak u karijeri. Coach pomaže klijentima da preuzmu kontrolu nad svojim mislima i odlukama i nastave da rade na svom razvoju.

Kako da imate koristi coachinga

Ako odlučite da angažujete coacha, bilo za sebe ili za ključne ljude u vašoj kompaniji, ove smernice će vam pomoći da dobijete najviše iz iskustva :

Počnite sa kraja! Odlučite šta želite da postignete: da dobijete unapređenje ; da promenite ponašanja koja vam više ne pomažu u svakodnevnom radu ; da razvijete interpersonalne veštine koj se cene u vašoj kompaniji i slično. Ako je kompanija angažovala cacha za vas, efikasni coaching zahteva da se vi (zaposleni), naručilac i coach dogovorite o ciljevima i kako će se njihovo ostvarenje meriti .

Postavite granicu između onog šta jeste i šta nije privatno. Čak i u slučaju da je kompanija platila coaching sesije za vas, mora postojati određeni nivo privatnosti i poverljvosti između vas i coacha. Međutim, ako coachu saopštite svoj i plan da ozbiljno naudite kompaniji za koju radite, ne očekujte da će on to držati u tajnosti. Zato je važno postaviti pravila na početku.

Izaberite coacha koji vam se sviđa i kome verujete. Odnos sa coachem mora vam ulivati poverenje. Ako kroz rad sa coachem dobijate podršku, vaš rast i razvoj će biti još vidljiviji. Coaching odnos mora biti takav da se fokusira na vas, vaše potrebe i interesovanja, bez obzira na potrebe i želje coacha.

Očekujte od sebe da se odupirete promenama. Svi mi  se opiremo promenama . Deo odgovornosti vašeg coacha će biti da vam pomogne da razumete svoje strahove u vezi sa promenom koju želite da napravite, tako da možete da donesete dobre odluke . Vaš ciocah će vam pomoći da od uvida napravite iskorak i akciju i da vam pomogne da naučite kako da se razvijate, tako da postanete svoj lični agent promene .

Uradite domaći zadatak. Da biste napravili promenu – morate vežbati! Vaš coach će vam pomoći da otkrijete nove uglove gledanja na stvari i nove odgovore na stare probleme. Praktikovanje ove novih navika pomoćiće vam da nove veštine inkorporirate su svoja ponašanja kako bi one postale vaša nova navika.

Posvetite dovoljno vremena i resursa coachingu. Nemojte očekivati instant promene. Ukoliko dvorac gradite na temeljima od peska, on neće trajti . Investirajte vreme i energiju u sebe. Tek tada ćete postići trajnu promenu ponašanja na način na koji vi to želite.

CEO (Executive) Coach : Mnogi top direktori angažuju coacheve – iz dva razloga. Prvo – i oni imaju razvojne potrebe. Drugo – to im omogućava da sagledaju situaciju iz perspektive koju obično ne mogu dobiti u svakodnevnom poslu. Coachevi nisu zavisni od direktora i nisu njihovi zaposleni, te imaju puno pravo da izazovu direktore i da im pomognu da uvide istinu. Njihov posao je da pomognu „vlasti” da uvidi istinu.

Coaching je stekao popularnist i sve se više primenjuje zbog toga što živimo u vremenima koja zahtevaju brze promene. Ni od koga od nas ne može se očekivati da automatski posedujemo sve veštine neophodne za uspeh u današnjem složenom poslovnom svetu.  Coaching vam može pomoći da razvijete talente koji bi inače ostali da leže uspavani u vama i delovali bi nedostižno.