Koliko puta ste čuli ili izgovorili rečenice poput:

  1. „Mojim zaposlenima nije stalo do posla!“
  2. „Njih je, prosto, nemoguće naterati da daju više!“
  3. „Ponekad mi se čini da im uopšte nije važno koliko ćemo prodati ovog meseca“
  4. „Osećam se nemoćno. Sve sam im dao: platu, prostorije u centru grada, garažu… i opet nisu motivisani“

Pitanje koje muči sve menadžere: Kako motivisati zaposlene?

Sa druge strane, zaposleni imaju osećaj da ulažu svoje sposobnosti i trud. Oni za to očekuju nešto zauzvrat.
Zašto neko, ko ima visoke sposobnosti  ne daje sve od sebe i šta bi mogli da uradimo, da tu situaciju preokrenemo ili bar podstaknemo tu osobu da se više angažuje?

Pomislite, šta je to što vas motiviše da  radite to što radite, na način na koji radite? Da li je to samo plata, kola, status?  Da li pravite razliku između stvari koje vas zadovoljavaju i onoga što vas  stvarno motiviše?

Kako izgleda uspon po planini motivacije, a samim tim i učinak zaposlenog i kompanije?

Kao i kod svakog uspona na visoke vrhove, postoje bazni kampovi. Setite se bar jednog filma u usponu na Himalaje…
Na najnižem nivou, u baznom logoru (novo)zaposleni postavlja sebi pitanje: „Šta dobijam?“ Ovde je važno obezbediti sredstva za rad i razumevanje očekivanja.

U prvom visinskom logoru, do koga se dolazi posle nekog kraćeg vremena od kad je zaposleni u kompaniji, on postavlja sebi pitanje:“Šta dajem?“

Drugi visinski logor otvara pitanja koja se mogu svrstati u kaategoriju „Da li je meni ovde mesto?“

Treći, najviši, visinski logor otvara pitanja: „Kako da učinimo da svi napreduju?“. Na ovom nivou zaposleni je vrlo posvećen, angažovan i motivisan.

No, ne zaboravite, na svakom nivou je potrebno neprekidno obraćati pažnju i povećevati nivo motivacije. Razlika je ta, što na različitim nivoima zaposlene motivišu različite stvari.

Ono što se može smatrati za zajedničku karakteristiku „svih motivacija“ je to, da zaposlenom u svakom trenutku treba da budu jasna tri elemena:

  • Svrha (koja je njegova svrha i svrha njegove pozicije u kompaniji;  koja je kompanijska svrha)
  • Autonomija ( mogućnost da samostalno uradi zadatak i preuzme odgovornost za rezultate)
  • Majstorstvo (mogućnost da se usavršava u svim aspektima svog delovanja)

Javite nam se.  Pomoćićemo vam da sagledate sva potpitanja koja se javljaju u svim baznim kampovima i da pronađete najbolje odgovore za zadovoljstvo vas i vaših zaposlenih.