KAKO COACHING RADI?

Coaching obično uključuje partnerski odnos između coacha i klijenta, kako bi se klijentu obezbedila struktura, vođenje i podrška radi:

– sagledavanja kompletne situacije u kojoj se klijent nalazi, uključujući i ličnu percepciju, percepciju drugih i njihovog rada- postavljanja realističnih ciljeva, baziranih na ličnim vrednostima. preduzimanja relevantnih i realističnih akcija, u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva- ličnog razvoja i učenja na putu ka cilju / ciljevima

Coaching može biti od velikog značaja pojedincima i organizacijama kako bi se adresirali kompleksni problemi i/ili postigli značajni ciljevi na veoma individualizovan način.

Dva osnovna pravila u coachingu fokusiranom na rešenje su:

– Fokus na cilj- iskrenost prema sebi

Tokom coaching sesije nije važno da klijent bude u svom najboljem izdanju, već u izdanju koje će mu otkriti gde je, gde želi da bude i kako će tamo stići.

U toku sesije, coach je taj koji sistemom pitanja otvara mogućnosti, pomaže klijentu da:

– definiše SMARRT (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Realistic, Timed) cilj,- poveže ge cilj sa svojim životnim vrednostima,- kreira svoje spostveno iskustvo vezano za taj cilj,- definiše akcione korake i- obaveže se da će zaista tako i postupiti.

Veoma je važno naglasiti uspeh sesije zavisi od otvorenosti klijenta i njegove posvećenosti da dogovorene akcije zaista i uraditi.

U AGENCIJI ONE2GROW NUDIMO USLUGE PROFESIONALNOG COACHINGA…!

1. POJEDINAČNI COACHING

1.1 Business coaching – coaching za uspešnu karijeruNamenjen poslovnim ljudima, opredeljinim na uspeh, rast i pobeđivanje. Ljudima spremnim da se sa problemima uhvate u koštac; Namenjen pre svega zaposlenima koji žele da pronađu motivaciju i svrhu posla koji žele da obavljaju, pronađu resurse u sebi i naprave strategije za uspeh

1.2 Executive coaching – coaching za vrhunske direktoreOvaj vid coachinga je namenjen stratezima, motivatorima, liderima i vizionarima. Izgraditi ili voditi kompaniju je velika odgovornost i ponekad je potrebna asistencija profesionalca da bi se dobili odgovori na pitanje: kako dalje?

1.3 Leadership and Management coaching – coaching za lidere i rukovodioceGraditi, razvijati i voditi timove je izazov. Raditi sa ljudima i njihovim potrebama i potencijalima ponekad može biti stresno. Coach vam može pomoći da otkrijete nove načine, pristupe i opcije.

1.4 Work / Life balance coaching – coaching za ravnotežu u životuNamenjen poslovnim ljudima koji žele da u svakom segmenu svog živoda uživaju i budu uspešni bez griže savesti (posao, porodica, hobi, vreme za sebe, zdravlja i sl)

2. TIMSKI COACHING

Coaching timova je moćno i veoma produktivno sredstvo za angažovanje većeg broja zaposlenih /tima u

– usaglašavanju timske vrednosti- kreiranju timske vizije- postavljanju poslovnih ciljeva u skladu sa ličnim i timskim vrednostima- pronalaženju načina za njegovo postizanje- utvrđivanju efiskasnih akcionih koriaka- preuzimanju odgovornosti i- posvećivanju dogovorenom cilju.

Javite nam se!