Timski coaching

Portfolio-Merger-600x300Timski koučing se organizuje kao  višečasovna radionica čiji je cilj osnaživanje tima, uspostavljanje vrednosti i postavljanje dugoročnih ciljeva. Nije uobičajeno da se jedna tema, koja je planirana da bude obrađena putem sesije timskog koučinga, sprovodi u više navrata. Jedan od najjačih razloga je timska dinamika.

Da bi se pokrenuo koučing proces (hemija i poverenje) u timu, potrebno je određeno vreme. Kao kod paljenja snažnih motora. Na početku ih je potrebni zagrejati, ali kada postignu “radnu temperaturu” snažni motori proizvode veliku energiju. U slučaju timskog koučinga – tim dolazi do snažnih uvida i velikih rezultata. Zbog toga je od ključnog značaja veština kouča da kvalitetno i pravovremeno uvede tim u proces, kao i da uspostavi pravila i atmosferu (bezrezervnog) poverenja između učesnika.

Kada se koristi timski koučing?

Koučing timova je moćno i veoma produktivno sredstvo za angažovanje većeg broja zaposlenih /tima u cilju

  • Usaglašavanja timske vrednosti
  • Kreiranju timske vizije
  • Podizanju nivoa motivacije
  • Definisanju strategije
  • Početka novog projekta
  • Postavljanju poslovnih ciljeva u skladu sa ličnim i timskim vrednostima
  • Pronalaženju načina za postizanje balansa svih členova tima
  • Utvrđivanju efiskasnih akcionih koraka na puto ostvarenja timskih ciljeva
  • Preuzimanju odgovornosti
  • Posvećivanju dogovorenom cilju

Kako izgleda proces?

Proces, dakle, počinje time što se postave okviri – pravila igre. Zatim, veoma važno je i uspostaviti razumevanje i odobravanje svih učesnika pocesa povodom teme i cilja procesa.

Na početku rada kouč ima zadatak da podigne nivo energije i motivacije učesnika. Fokus se stavlja na kreiranje vizije, osnaživanje željenih ishoda, rad na podizanju svesti učesnika o važnosti i ličnom ostvarenju kroz ostvarenje timskih ciljeva. Pogled je usmeren ka dalekoj budućnosti i kreiranju slike uspešnog tima i pojedinaca kao posledice dostizanja definisahih ciljeva.

Nakon toga, kouč obezbeđuje da svi učesnici doprinose radu, da su (manje – više) podjednako uključeni, da se svako mišljenje uvažava. Dodatno, veoma važna uloga kouča je da, nenametljivo, usmerava proces ka dogovorenim ishodima.

Konkretno, u većini timskih diskusija, često se dešava da se odluta od suštine, da se tim “zaglavi” u rešavanju sitnica ili situacija koje nisu od značaja za postavljeni cilj. Nije redak ni slučaj da se neki učesnici osećaju manje prijatno da javno diskutuju od drugih. Pojedini učesnici umeju, pak, da preuzmu ulogu fasilitatora ili glavnog govornika i tako nameću svoje stavove. Zbog svega ovoga, kouč je tu da nepristrasno, bez zauzimanja i iznošenja ličnog stava vodi i uključuje učesnike u diskusiju kako bi obezbedio da finalni rezultat sesije bude kreiran grupnim radom, uz podršku i prihvatanje svih učesnika.

Tokom rada, kouč koristi različite tehnike angažovanja učesnika, oslobađa kreativnost i znatiželju kod učesnka i vodi ceo proces ka željenom stanju tima: FLOW (miran tok). Tek kada su svi učesnici spremni da čuju, doprinose i nadograđuju se na diskusiju, kada zanemare svoj ego i želju da budu u pravu, tek tada je moguće kvalitetno raditi. Najčešće, dolazak u ovo stanje traje podjednako kao i sam rad u idealnim uslovima.

Jednom, kada je tim dostigao flow, počinje kreativan i konstruktivan rad. Ideje se poštuju, svaka ideja se koristi kao osnova za nadogradnju i finalni rezultat je skup i najbolja kombinacija svega rečenog. Učesnici oslobađaju svoj puni potencijal i rešenja se usmeravaju ka postizanju zajedničkog, a ne ličnih ciljeva.

Tokom ovog dela se rasterećeno preispituju opcije, eventualne prepreke na putu ostvarenja i pronalaze se načini za njihovo prevazilaženje, kako bi se osiguralo da zamišljeni put bude zaista i siguran put – da rešenja budu realna i ostvariva.

Finalizacija procesa se sprovodi kroz definisanje konkretnih zaduženja, akcionih koraka i obavezivanje učesnika na aktivno učestvovanje u realizaciji dogovorenog.

Poslednja faza radionice timskog koučinga služi za ponovno podizanje energije i buđenje spremnosti na period koji sledi – realizacija svega dogovorenog. Ukoliko je potrebno, imenuje se nosilac projekta koji na sebe preuzima odgovornost da prati tempo ostvarenja i upravlja rezultatima.

Dobro je, kada god je to moguće, radionice organizovati van prostorija kompanije, kako bi učesnici imali priliku da se izmeste iz svog svakodnevnog okruženja. Ovim se, ne samo sprečavaju odlasci i dolasci učesnika kako bi se bavili svakodnevnim obavezama i operativnim zadacima ili rešavali “hitne” situacije, već se radom u drugačijem, po mogućstvu, kreativnom okruženju, podstiče fokus na rešenje (umesto fokusa na problem).

Timovi koji praktikuju rad kroz timski koučing su osnaženi i spremniji da se suoče sa periodima promena i rada pod stresom, jer se na ovaj način nivo poverenja i podrške diže na viši nivo.

Pogledajte još

Individualni coaching
Individualni coaching
Dobar coach će se ponašati kao vaš partner i podrška.
Coaching kao stil rukovođenja
Coaching kao stil rukovođenja
Biti coach – razumeti i umeti – je jedna od nezamenljivih veština lidera i menadžera posvećenih razvoju svojh zaposlenih i timova.
Mentorski rad sa kombinacijom edukacija i coachinga
Mentorski rad sa kombinacijom edukacija i coachinga
Program je nastao kao kombinacija teorijskog / konsultantskog znanja i iskustva koje poseduju treneri i konsultanti Agencije „One2grow”.