Coaching i Mentoring

coaching

Prema istraživanju sprovedenom u kompanijama Fortune 100 od strane Manchester Consulting Group dobijeni su rezultati koji pokazuju da Coaching projekti rezultiraju:

 • povraćajem investicije (Return on Investment, ROI) koji je bio gotovo šest puta veći od investiranog novca u coaching projekat,
 • 77%poboljšanjeodnosa u kompaniji,
 • 67% poboljšanje timskog rada,
 • 61% poboljšanje zadovoljstvom na poslu i
 • 48% poboljšanju u kvalitetu.

Kao podršku vašem poslovanju, u zavisnosti od vaših potreba, preporučujemo vam jedan od tri vida coachinga:

Business coaching u Agenciji „One2grow“ se sprovodi kombinujući nekoliko različitih coaching pravaca (Ericksonov, NLP coaching, PCM coaching). Sesije se održavaju na srpskom i engleskom jeziku. Pored sesija „licem -u- lice“ veoma uspešno realizujemo sesije putem skype-a i telefonom.

business-direction

KAKO BUSINESS COACHING RADI?

Business coaching uključuje partnerski odnos između coacha i klijenta, kako bi se klijentu obezbedila struktura, vođenje i podrška radi:

 • sagledavanja kompletne situacije u kojoj se klijent nalazi, uključujući i ličnu percepciju, percepciju drugih i njihovog rada
 • postavljanja realističnih ciljeva, baziranih na ličnim vrednostima
 • preduzimanja relevantnih i realističnih akcija, u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva
 • ličnog razvoja i učenja na putu ka cilju / ciljevima

Dva osnovna pravila u business coachingu fokusiranom na rešenje su:

 • Fokus na cilj
 • Iskrenost prema sebi

Tokom coaching sesije nije važno da klijent bude u svom najboljem izdanju, već u izdanju koje će mu otkriti gde je, gde želi da bude i kako će tamo stići.

U toku sesije, coach je taj koji sistemom pitanja otvara mogućnosti, pomaže klijentu da:

 • definiše SMARRT (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Realistic, Timed) cilj,
 • poveže cilj sa svojim životnim vrednostima,
 • kreira svoje spostveno iskustvo vezano za taj cilj,
 • definiše akcione korake i
 • obaveže se da će zaista tako i postupiti.

Veoma je važno naglasiti uspeh sesije zavisi od otvorenosti klijenta i njegove posvećenosti da dogovorene akcije zaista i uradi.

Javite nam se: office@one2grow.net

ŠTA JE U STVARI BUSINESS COACHING?

Mnogi se slažu da je coaching profesija, dok će drugi reći da je coaching oblast. Treći će se izjasniti da je coaching stil. Kako bilo – coaching je efikasan način stizanja na cilj.

Busienss coaching (coaching namenjen poslovnim ljudima) može biti od velikog značaja pojedincima i organizacijama kako bi se adresirali kompleksni problemi i/ili postigli značajni ciljevi na veoma individualizovan način. Dodatno, business coaching je motivišući proces u kome se razvijaju talenti i lideri.

Business coaching usmeren ka rešenju je veoma fleksibilan jer klijentu/zaposlenom pruža slobodu da sam kreira svoj cilj, da odluči šta mu je i zbog čega važno i kako će to da ostvari.

Business coaching podrazumeva partnerski odnos između coacha i klijenta (menadžera i zaposlenog), kako bi se klijentu/zaposlenom obezbedila struktura, vođenje i podrška radi: sagledavanja kompletne situacije u kojoj se on nalazi, uključujući i ličnu percepciju, percepciju drugih i njihovog rada na postavljanju realističnih ciljeva, baziranih na ličnim vrednostima, preduzimanja relevantnih i realističnih akcija u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva kako iz oblasti ličnog razvoja tako i učenja na putu ka cilju / ciljevima

Business coaching je zaista moćan alat koji omogućava coachu da prati klijenta/zaposlenog tokom dužeg vremena i pomogne mu da ostvari svoje i poslovne ciljeve.

U poslednjih 15 godina coaching dobija na svojoj punoj snazi. Kao profesija, coaching je doživeo veliku ekspanziju u poslednjih 10 godina. Trenutno, u svetu, radi preko 120.000 profesionalnih coacheva, organizovanih kroz nekoliko akreditacionih tela, među kojima je najveća Međunarodna Coaching Aspocijacija (International Coaching Federation, ICF), čiji je član i čiju akreditaciju Associated Certified Coach, ACC nosi coach Mirjana Gomilanović.

KAKO SE BUSINESS COACHING POREDI SA DRUGIM PROFESIJAMA I OBLASTIMA?

1. Coaching i trening (edukacija)

Ako bismo trening opisali kao proces u kome ekspert iz relevantne oblasti studentu / učeniku u toku izlaganja istakne da je određena stvar važna kako bi student efikasnije došao do svog cilja, onda možemo zaključiti da trening nije partnerski odnos kao što je to coaching.

2.Coaching i konsalting

U konsaltingu ekspert pojedincu, timu ili organizaciji pomaže da reši određeni problem. Dobar konsultant će pak, u toku ovog procesa koristiti i trening i coaching kao alate, kako bi se do rešenja došlo kvalitetnije i kako bi klijenti efikasnije primenili ponuđeno rešenje, a opet u zavisnisti od potreba klijenta.

3.Coaching i terapija

Dok se terapeut može smatrati arheologom, coach se može nazvati arhitektom. Tradicionalno, psihoterapeut se trudi da istraži emocionalne probleme, kako bi se stiglo do kraja stare priče i stiglo do sadašnjeg trenutka..

Terapeut i konsultat nasuprot coachu:

•rešavanje problema nasuprot kreiranje mogućnosti

•oporavak nasuprot otkrivanje

•lični ekspert nasuprot partner

•zvršetak stare priče nasuprot kreiranje nove priče

•trauma i izlečenje nasuprot ciljevi i postignuće

PROFESIONALNOST I ETIKA

Coach u skladu sa etičkim kodeksom profesije i ICF (International Coaching Federation), obavezan je da sadržaj svake sesije ostjei samo i jedino između klijenta i njega. Ovaj nivo poverljivosti čini da se između coacha i klijenta ostvari snažna veza i savez, koji služi kao podrška vama, na vašem na putu ostvarenja ciljeva.
Klijent je slobodan da, ukoliko to želi, delove sesija podeli sa menadžerom, timom, porodicom ili drugim ljudima. Za coacha ova vrsta slobode ne postoji osim u slučajevima kada je u pitanju trojni ugovor između organizacije, zaposlenog i coacha. U tom slučaju važno je jasno i precizno definisati ciljeve i teme za coaching (iz profesionalne sfere klijenta / zaposlenog) i tada je coach obavezan da organizaciju (sponzora) informiše o progresu ali ne i o detaljima svake sesije

Obaveza profesionalng coacha je da sluša, postavlja pitanja i vodi razgovor na način da probudi najbolje u klijentu. On asisitir klijentuda definiše i dosegne definisane ciljeve.
Klinet je odgovoran za sve odluke tokom coaching procesa, za sve akcione korake koji se definišu tokom coaching projekta, kao i za lične i poslovne uspehe.